دبیرستان دولتی شهید کلاهدوزان(نوبت اول) ادره آموزش و پرورش ناحیه 2 اصفهان

برنامه امتحانات نهایی دوم 97-96

ادامه مطلب...

کسب رتبه اول در مسابقات قرآن و اذان

بار دیگر دانش آموزان دبیرستان شهید کلاهدوزان در مرحله نهایی مسابقات قرائت قرآن و اذان ودر بین برترین های استان اصفهان" رتبه اول استان" را کسب کردند و باعث سربلندی آموزش و پرورش ناحیه دو و دانش آموزان شهید کلاهدوزان شدند
پس بدینوسیله

کسب رتبه اول قرائت قران در استان توسط آقای محمد مهدی آیتی

و رتبه اول اذان در استان توسط آقای محمد حسین هرندی زاده

را به این بزرگواران و خانواده های محترمشان و کارکنان و دانش آموزان ناحیه دو اصفهان به ویژه دبیرستان شهید کلاهدوزان یک تبریک عرض میکنیم

کاهش اضطراب


اضطراب امتحان نوعی خود مشغولی ذهنی است که با تردید فرد درباره توانایی های خود مشخص می شود و غالبا با شناخت منفی، عدم تمرکز حواس، واکنشهای جسمانی نامطلوب و افت تحصیلی همراه است.

 دلایل کلی اضطراب در زمان امتحان

  1. سخت گیریهای بیش از حد والدین: برای کسب نمره عالی و هشدار بیش از حد درباره امتحان.
  2. ترس و تهدید: هنگامی که والدین شرایط سختی را در ایام امتحانات برقرار می کنند و فرزند خود را از گرفتن نمره کم و یا عدم قبول شدن ترسانده و تهدید می کنند.
  3. والدین مضطرب: وجود اضطراب در والدین باعث انتقال آن به فرزند و تشدید اضطراب او در ایام امتحانات می شود.
  4. مقایسه کردن: هرگاه والدین یا معلمان دائما توانایی های فرد را با توانایی های فرد دیگر سنجیده و این امر با سرزنش همراه باشد، اعتماد به نفس فرد کم شده و بر اضطراب او افزوده می شود.
  5. پاداش نامناسب: زمانی که اطرافیان برای قبول شدن و یا گرفتن نمره عالی، پاداش بیش از حد در نظر می گیرند.
  6. انتظارات بیش از حد: گاهی اضطراب امتحان به این دلیل است که انتظارات والدین از فرزندان یا فرد از خود بیش از توانایی های اوست.

ادامه مطلب...

اهدای جوایز به دانش آموزان برتر مسابقات قرآنی ،فرهنگی هنری ناحیه و استان

بازدی علمی فنی

مشاهده مطالب قدیمی تر...