دبیرستان دولتی شهید کلاهدوزان(نوبت اول) ادره آموزش و پرورش ناحیه 2 اصفهان

دبیرستان شهیدکلاهدوزان | سامانه همکلاسی

جلسه مدیران
1397/10/19 13:18:39
زمان تصمیم گیری
1397/09/13 16:04:14
روز دانش آموز
1397/08/13 12:05:47
کاهش اضطراب
1397/02/30 16:04:18
بازدید علمی فنی
1397/02/30 10:35:58
مسئولیت‌پذیری
1397/02/03 17:15:50
نوروز 97
1396/12/27 09:01:16
تبریک نوروز 96
1395/12/24 11:32:28
تمرین ساز
1395/11/24 15:18:37
مسابقات دومینو
1395/11/20 15:32:10
جشن 13 بهمن
1395/11/20 14:45:51
برنامه مطالعه
1395/08/10 09:05:51
اردو آغازین
1395/07/15 09:28:17
دریافت فرم لباس
1395/06/14 19:39:34
کارنامه
1395/04/09 11:52:15
کسب مقام
1395/03/03 10:36:23
قهرمانی
1395/03/03 10:35:07
کسب مقام
1395/03/03 10:33:36
کسب مقام
1395/03/03 10:33:04
کسب مقام
1395/03/03 10:32:08
افتخار دیگر
1395/03/03 10:28:04
جشن
1395/03/03 10:26:42
رنگها
1395/02/12 11:45:06
افتخارات
1395/02/06 15:38:39
اردو,
1395/01/24 15:28:26
اهدای جوایز
1394/12/16 12:13:38
اردو
1394/12/09 16:53:31
جشن انقلاب
1394/11/25 17:28:04
شورای دبیران
1394/11/12 17:40:23
مسابقه نامیرا
1394/10/23 23:42:54
روش های مطالعه
1394/10/08 10:20:19
بازدید
1394/09/25 16:22:33
بازدید
1394/09/25 15:53:49
13 آبان
1394/08/12 17:34:16
شوراء
1394/08/11 18:08:59
محرم
1394/07/27 12:15:00
اردو
1394/07/27 12:14:33
اردوی شیراز
1394/07/22 16:46:18
ارائه مدرک
1394/02/21 10:34:41
کسب مقام
1394/02/14 11:19:23
روز معلم
1394/02/13 12:19:05
برگزاری اردو
1394/01/30 12:25:15
دفتر آزمون
1394/01/06 23:40:35
جوایز نماز
1393/12/24 09:28:13
بازدید علمی
1393/12/07 09:51:26
نظر خواهی
1393/11/30 07:00:00
کسب مقام
1393/11/29 08:00:00
کسب مقام شطرنج
1393/11/29 08:00:00
جشن انقلاب
1393/11/25 16:20:18
هدایای نماز
1393/11/05 11:18:17
تغذیه مناسب
1393/10/15 12:43:06
کسب مقام
1393/10/09 11:00:00
نمرات ماهانه
1393/10/08 10:21:53
جملات زیبا
1392/10/12 15:28:41
نمونه سوال
1392/09/27 08:00:00
بازگشت به صفحه قبل...